Het Kraamzorgloket is een online bestelportaal voor kraamverzorgenden, lactatiekundigen, kraamafdelingen van ziekenhuizen en consultatiebureaus

We bieden een ruim assortiment aan gratis cliëntinformatie en productsamples om aan cliënten te verstrekken en hebben een ruim assortiment aan artikelen ten behoeve van de uitoefening van de dagelijkse beroepspraktijk