Activeren van het account

Nadat er een aanvraag is gedaan voor een bestelaccount in het Kraamzorgloket wordt per aanvraag bekeken of deze wordt gehonoreerd. Pas nadat een account is gehonoreerd en geactiveerd kan er een bestelling worden geplaatst. Redenen voor het afwijzen van een aanvraag zijn: de aanvrager behoort niet tot de beoogde doelgroep en/of (één van) de benodigde accountgegevens zijn niet bekend. De aanvrager wordt middels de mail op de hoogte gebracht van de reden waarom het bestelaccount niet kan/zal worden geactiveerd.

Pin Point Parents behoudt zich het recht een aanvraag af te wijzen zonder opgaaf van reden.

Opzeggen van het account

Indien een account dient te worden opgeheven kan dit per mail info@pinpointparents.nl worden aangegeven. Dit kan zonder opgaaf van reden.

Persoonlijk account

Het bestelaccount is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met anderen, uitgezonderd de kraamafdelingen. Per persoon/afdeling wordt 1 bestelaccount toegekend. Wanneer blijkt dat er meerdere bestelaccounts zijn toegekend aan dezelfde persoon/afdeling behoudt Pin Point Parents zich het recht om de overtollige accounts te verwijderen uit het systeem. Hierover zal niet worden gecommuniceerd.