Toekennen van het account

De volgende personen of organisaties hebben recht op een bestelaccount in het Kraamzorgloket:

  • Kraamverzorgenden met een geldige KCKZ-registratie
  • Leerling kraamverzorgenden die in dienst zijn bij een leerbedrijf
  • Lactatiekundigen met een KvK-registratie
  • Kraamafdeling ziekenhuis
  • Consultatiebureau

Per persoon/organisatie wordt 1 bestelaccount toegekend. Wanneer blijkt dat er meerdere bestelaccounts zijn toegekend aan dezelfde persoon/afdeling behoudt Pin Point Parents zich het recht om de overtollige accounts te verwijderen uit het systeem. Hierover zal niet worden gecommuniceerd.

Persoonlijk account

Een bestelaccount in het Kraamzorgloket is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met anderen (uitgezonderd kraamafdelingen van ziekenhuizen).

Activeren van het account

Nadat een aanvraag is gedaan voor een bestelaccount in het Kraamzorgloket wordt per aanvraag bekeken of er een account wordt toegekend. Pas nadat de aanvraag is goedgekeurd en het account is geactiveerd kan er een bestelling worden geplaatst.

Redenen voor het afwijzen van een aanvraag zijn:

  • De aanvrager behoort niet tot de beoogde doelgroep
  • Er ontbreken benodigde accountgegevens

De aanvrager wordt middels de mail op de hoogte gebracht van de reden waarom het bestelaccount niet kan/zal worden geactiveerd. Pin Point Parents behoudt zich het recht een aanvraag af te wijzen zonder opgaaf van reden.

Ontbrekende gegevens

Wanneer een aanvraag is ingediend, maar er gegevens ontbreken zal de aanvrager per mail verzocht worden de ontbrekende gegevens aan te leveren. Wanneer er binnen een maand na datum aanvraag geen aanvullende informatie is verstrekt door de aanvrager zal de accountaanvraag verwijderd worden uit het systeem. De aanvrager zal hier per mail van op de hoogte worden gesteld.

Opzeggen van het account

Indien een account dient te worden opgeheven kan dit per mail: info@kraamzorgloket.nl worden aangegeven. Dit kan zonder opgaaf van reden. Alle bedrijfs- en persoonlijke gegevens zullen hierbij uit het systeem worden verwijderd.